(?) Sarah

F, (1665 - )
  • Birth*: 1665
  • Last Edited: 19 Mar 2017

Family: John Purington b. 1662, d. Jan 1692